Okmányiroda - Személyazonosító igazolvány kiadásával kapcsolatos ügyintézés

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett nagykorú polgár és a kiskorú részére a személyazonosító igazolványt a törvényes képviselő kérelmére kell kiadni.

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadását a korábbi igazolvány érvényességi idejének lejártát megelőző, legfeljebb 60 napon belül lehet kérni.

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező személyesen köteles megjelenni. A személyes megjelenési kötelezettség alól kivétel, aki a személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott (a kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat ha a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint a kérelmező egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni) és a 12 éven aluli kérelmező, ezen esetekben a kérelemhez csatolni kell egy darab igazolványképet.

Az újszülött Magyarországon élő magyar állampolgár részére törvényes képviselője a személyazonosító igazolvány iránti kérelmet a szülészeti intézményben, kórházban terjesztheti elő, melyet a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezető továbbít az okmányiroda részére.

Ha a kérelmező – a magyar állampolgár újszülött kivételével - érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (útlevél, kártya formátumú jogosítvány) nem rendelkezik, a személyazonosító igazolvány iránti kérelméhez be kell mutatnia:

  • születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát,
  • a doktori cím viselésére jogosító okiratot,
  • külföldről hazatérő polgár esetében a magyar állampolgárságát igazoló érvényes állampolgársági bizonyítványát valamint a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,vagy érvényes magyar útlevelét, születési, házassági anyakönyvi kivonatát,
  • a bevándorolt jogállású személy esetében a bevándorlási engedélyt és a hiteles fordítású születési anyakönyvi kivonatot,
  • menekült jogállású személy esetében a menekültügyi hatóság határozatát valamint ezen hatóság aláírásával és bélyegzőjével a hátoldalon hitelesített 2 darab fényképet,
  • cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelemhez be kell mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is.

Az okiratokat eredetiben vagy az eredetiről készített hiteles másolatban, külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban kell bemutatni. Magyar állampolgár külföldön történt születéséről, házasságkötéséről a hazai anyakönyvezés során kiállított anyakönyvi kivonatot, illetve annak hiteles másolatát kell bemutatni.

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik és az igazolvány adataiban változás következett be, az adatváltozást 8 napon belül be kell jelenteni és okiratokkal kell igazolni (pl. születési, házassági anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat, mely anyakönyvezve van; doktori cím viselésére jogosító okirat.)

A személyazonosító igazolvány illetéke (avagy mennyibe kerül a személyi igazolvány?) 

Az állandó személyazonosító igazolvány illetéke 1500.- forint. Ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány - adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt - átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke 3000 forint.

Illetékmentes

  • a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén,
  • a 70.életévét betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik.
  • Illetékmentes az okmány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártáshibás.

Kövess minket a Facebookon is!

Krízishelyzet?


Ha Ön, vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségét a 116-123 hívószámon, ami a nap huszonnégy órájában egész Magyarországról elérhető, és mobilról is ingyenesen hívható (www.sos505.hu).

 
Hirdetés

Hirdetés

Kormányablak Budapesten

III. kerület
1035 Budapest, Váradi utca 15.
H-P: 08:00 - 20:00
VIII. kerület
1081 Budapest, Fiumei út 19/a
H-P: 08:00 - 20:00
XIII. kerület (1)
1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.
H-P: 08:00 - 20:00
XIII. kerület (2)
1133 Budapest
Visegrádi utca 110-112.
H-P: 08:00 - 20:00

Budapesti, kerületi kormányablakok és az ott intézhető leggyakoribb ügyek

Terézvárosi Híradó 2014.06.16. hatoscsatorna

Terézvárosi Híradó 2014.06.16. hatoscsatorna