Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon.   Click to listen highlighted text! Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon. Powered By GSpeech

Az ügy elintézéséhez minden esetben be kell mutatni, illetve csatolni kell:

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében:

 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyzésről (elfogadható a Cég Info-ban kinyomtatott példány is),
 • eredeti aláírási címpéldányt
 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,
 • illetékmentesség esetén az arról szóló, az illetékhivatal által kiadott igazolást

Magánszemély esetében:

 • személyi igazolványt
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványt (új típusú személyi igazolvány esetében)
 • útlevelet (és lakcímet igazoló hatósági igazolványt)
 • új típusú jogosítványt (és lakcímet igazoló hatósági igazolványt)

Meghatalmazott eljárása esetében:

 • a magánszemély igazoló okmányainak valamelyikét
 • a megbízásról szóló magán- (két tanúval ellátva) vagy közokiratot (ügyvéd vagy közjegyző által hitelesítve)

Az ügyintézés során fizetendő díjak, illetékek, költségek:

 • forgalmi engedély: 6000,- Ft
 • törzskönyv: 6000,- Ft
 • érvényesítő címke: 585,- Ft
 • regisztrációs matrica díja: 1550,- Ft
 • új rendszámtábla

          o (2 db-os esetében): 8500,- Ft
          o (1 db-os esetében): 5500,- Ft
          o  (E-típusú 2 db-os esetében): 13000,- Ft
          o  (E-típusú 1 db-os esetében): 8500,- Ft
          o rendszámtábla pótlása: 12300,-

 • vagyonszerzési (átírási) illeték:

          o személygépkocsi esetében: 1890 cm3 alatt 18,- Ft/ cm3, felette 24,- Ft/ cm3
          o motorkerékpár esetében: 500 cm3 alatt 18,- Ft/ cm3, felette 24,- Ft/ cm3
          o tehergépkocsi esetében: 18,- Ft/ cm3
          o utánfutó esetében: 2500 kg alatt 9.000,- Ft, felette 22.000,- Ft
          o üzembentartói jog megszerzése esetén: a vagyonszerzési illeték 25% (amennyiben ellenszolgáltatás fejében vette meg a jogot), a vagyonszerzési illeték 50% (amennyiben ellenszolgáltatás nélkül, ajándékba kapta a jogot)

 • szolgáltatási díj: 2300,- Ft
 • származásellenőrzés díja: 10900,- Ft
 • ideiglenes forgalomban tartási engedély (útvonalengedély) díja: 3500,- Ft
 • hatósági bizonyítvány (igazolás) kiállítása: 2000,- Ft

Új jármű első forgalomba helyezéséhez szükséges okiratok:

 • Műszaki adatlap
 • Járműkísérő lap
 • Tulajdonjogot igazoló okirat (számla vagy adásvételi szerződés)
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása (kötvény vagy ajánlat, amely sorszámmal és a biztosító adataival ellátott)
 • Befizetéseket igazoló csekkek (forgalmi engedély, törzskönyv, címke, vagyonszerzés, rendszám)
 • Regisztrációs adó megfizetésének (vagy a mentesség) igazolása
 • Több tulajdonos esetében a tulajdonosok nyilatkozata arról, hogy melyik tulajdonos kerüljön a forgalmi engedélybe és melyik a törzskönyvbe
 • Külön üzembentartó bejegyzése esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy az üzembentartói jogot ajándékba, vagy ellenszolgáltatás fejében (forintosítva) adta át.
 • Hitel igénybevétele esetén a hitelintézet nyilatkozata

Használt jármű magyarországi első forgalomba helyezéséhez szükséges okiratok:

 • okmányszakértő vizsgálja meg a benyújtandó iratokat
 • Műszaki adatlap
 • Tulajdonjogot igazoló okirat (számla vagy adásvételi szerződés, idegen nyelvű esetén az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által elvégzett hiteles magyar fordítás)
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása (kötvény vagy ajánlat, amely sorszámmal és a biztosító adataival ellátott)
 • Befizetéseket igazoló csekkek (forgalmi engedély, törzskönyv, címke, vagyonszerzés, rendszám)
 • Regisztrációs adó megfizetésének (vagy a mentesség) igazolása
 • Több tulajdonos esetében a tulajdonosok nyilatkozata arról, hogy melyik tulajdonos kerüljön a forgalmi engedélybe és melyik a törzskönyvbe
 • Külön üzembentartó bejegyzése esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy az üzembentartói jogot ajándékba, vagy ellenszolgáltatás fejében (forintosítva) adta át.
 • Hitel igénybevétele esetén a hitelintézet nyilatkozata
 • Külföldi forgalmi engedély
 • Külföldi rendszám vagy annak hollétéről a tulajdonos nyilatkozata
 • Tulajdonos nyilatkozata arról, hogy nem igényelt a járműre a forgalomba helyezést megelőzően Z illetve E rendszámot

A jármű - ügyfél kérelmére történő - ideiglenes kivonásához szükséges okiratok (a kivonás időtartama maximum 6 hónap lehet)

 • Forgalmi engedély
 • Befizetést igazoló csekk (szolgáltatási díj)
 • Meghatalmazott eljárása esetén a tulajdonos kérelme a forgalomból történő kivonásról

Ügyfél kérelmére történt, ideiglenesen kivont jármű – a kivonás lejártát megelőzően – ismételt forgalomba helyezéséhez szükséges okiratok:

 • Forgalmi engedély
 • Befizetést igazoló csekk (szolgáltatási díj)
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása (kötvény vagy ajánlat, amely sorszámmal és a biztosító adataival ellátott)

(Feltétele a visszahelyezésnek, hogy a jármű a visszahelyezés napján érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen).

A jármű - ügyfél kérelmére történő – végleges kivonásához szükséges okiratok:

 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Összes rendszámtábla
 • Befizetést igazoló csekk (szolgáltatási díj)
 • Bontási igazolás (személygépkocsi, tehergépkocsi esetén 3500 kg-ig, valamint háromkerekű tricikli esetében szükséges csak)
 • Amennyiben a kivonás külföldre történő értékesítés miatt történik, kell eredeti adásvételi szerződés
 • Amennyiben a kivonás a jármű eltulajdonítása miatt történik, rendőrségi feljelentésről vagy a nyomozás megszüntetéséről szóló határozat, továbbá nyilatkozat a kivonás formájáról (ideiglenes vagy végleges) (1. sz. nyomtatvány)
 • Meghatalmazott eljárása esetén a tulajdonos kérelme és nyilatkozata a forgalomból történő kivonásról

Véglegesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezéséhez szükséges okiratok:
(Bontási engedéllyel kivont járművek esetében a visszahelyezés nem lehetséges!)

 • érvénytelenített forgalmi engedély
 • érvénytelenített törzskönyv
 • Műszaki adatlap
 • Eredetiségvizsgálat igazolása
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása (kötvény vagy ajánlat, amely sorszámmal és a biztosító adataival ellátott)
 • Befizetéseket igazoló csekkek (forgalmi engedély, törzskönyv, címke, rendszám)
 • Tulajdonjogot igazoló okirat (számla vagy adásvételi szerződés, amennyiben tulajdonjog átadás is történt; ebben az esetben vagyonszerzési illetéket is kell fizetni)
 • Több tulajdonos esetében a tulajdonosok nyilatkozata arról, hogy melyik tulajdonos kerüljön a forgalmi engedélybe és melyik a törzskönyvbe
 • Külön üzembentartó bejegyzése esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy az üzembentartói jogot ajándékba, vagy ellenszolgáltatás fejében (forintosítva) adta át.
 • Hitel igénybevétele esetén a hitelintézet nyilatkozata

Rendszámtábla cseréjéhez szükséges okiratok:

 • Forgalmi engedély
 • Az összes rendszámtábla
 • Befizetést igazoló csekk (rendszám, címke, forgalmi engedély)
 • Fennálló hiteltartozás esetén a hitelintézet hozzájárulása
 • Meghatalmazott eljárása esetén a tulajdonos nyilatkozata a rendszámcserére vonatkozóan
 • Egyedileg legyártott vagy egyénileg kiválasztott rendszámtábla esetén a tulajdonos lemondó nyilatkozata vagy külön nyilatkozata az átrendszámozásra vonatkozóan

Rendszámtábla pótlásához (típusváltás, elvesztés, rongálódás esetén) szükséges okiratok:

 • Forgalmi engedély
 • Befizetést igazoló csekk (rendszámpótlás, címke)
 • Regisztrációs matrica sorszáma
 • Típusváltás esetében a Közlekedési Felügyelet által kiállított engedélyről szóló műszaki adatlap
 • Rongált rendszámnál a rongált táblát le kell adni a kérelem benyújtásakor
 • Vesztésről szóló jegyzőkönyv nyomtatvány (5. sz. nyomtatvány)

Banki, pénzügyi, műszaki korlátozások, záradékok hivatalos bejegyzéséhez és törléséhez szükséges okiratok:

 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Korlátozás jogalapját, vagy annak megszűntét igazoló okirat
 • Befizetést igazoló csekk (szolgáltatási díj, törzskönyv)
 • Amennyiben tulajdonosváltás következtében az átírással egyidejűleg kell lezárni az elidegenítési és terhelési tilalmat, kell az eladótól egy meghatalmazás az új tulajdonos részére, hogy a nevében eljárhat.

Forgalmi engedély pótlása, cseréje

 • Befizetést igazoló csekk (forgalmi engedély, amennyiben régi típusú volt az előző forgalmi engedély, akkor törzskönyv is)
 • Forgalmi engedély (cserénél)
 • Bűncselekmény esetén a rendőrségi feljelentésről szóló okirat
 • Vesztésről szóló jegyzőkönyv nyomtatvány (4. sz. nyomtatvány)

Törzskönyv pótlása, cseréje:

 • Befizetést igazoló csekk (törzskönyv)
 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv (cserénél)
 • Bűncselekmény esetén a rendőrségi feljelentésről szóló okirat
 • Vesztésről szóló jegyzőkönyv nyomtatvány

Tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételéhez szükséges okiratok:

 • tulajdon átruházásáról szóló okirat (adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, hatósági határozat, lízing lejárta stb.)
 • eredetiségvizsgálati igazolás (kivéve hagyatéki végzés és lízing lejárta esetén)
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása (kötvény vagy ajánlat, amely sorszámmal és a biztosító adataival ellátott)
 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Több tulajdonos esetében a tulajdonosok nyilatkozata arról, hogy melyik tulajdonos kerüljön a forgalmi engedélybe és melyik a törzskönyvbe
 • Befizetést igazoló csekk (forgalmi engedély, törzskönyv, vagyonszerzés)
 • Amennyiben hitelintézeti korlátozás van a gépkocsin, a hitelintézet hozzájárulása annak törléséhez, vagy a tartozás átvállalásához
 • Eladó (előző tulajdonos) hitelének törléséhez meghatalmazás az eladótól, amelyben kéri a záradék törlését (az ő nevén meg kell fizetni a szolgáltatási díjat is)
 • Amennyiben tulajdonjogi korlátozás kerül bejegyzésre, az arra vonatkozó hitelintézeti igazolás

2010. július 1-je óta a gépjármű tulajdonjogának változását kizárólag teljes bizonyító erejű magánokirat alapján lehet bejegyezni.

Az adásvételi szerzodésnek az alább felsorolt tartalmi elemekkel kell rendelkezni:

 • ingyenesen vagy ellenérték fejében történt az adásvétel
 • rendszám
 • alvázszám
 • gyártmány
 • forgalmi engedély száma
 • törzskönyv száma
 • eladó és vevő (felek) nyilatkozata arról, hogy az okmányokat (forgalmi engedély + törzskönyv) átadta/átvette
 • eladó magánszemély neve, lakcíme, személyi igazolványszáma, anyja neve, születési helye és ideje
 • vevő magánszemély neve, lakcíme, személyi igazolványszáma, anyja neve, születési helye és ideje
 • cégek esetében a cég neve, címe, cégjegyzékszáma (ha nyilvántartási számmal rendelkezik csak, akkor a nyilvántartási száma), képviselőjének neve, lakcíme, személyi igazolványszáma, anyja neve, születési helye és ideje
 • hatályba lépés dátuma
 • a birtokba adás (átadás-átvétel) dátuma
 • eladó és vevő (felek) nyilatkozata arról, hogy a bejelentési kötelezettségüknek 5 munkanapon belül eleget tesznek (azaz az eladó leadja az adásvételi szerződést az okmányirodának, vevő pedig intézi az átírást)
 • eladó és vevő (felek) nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentési kötelezettséggel járó joghatásokat (illetékek, kötelezettségek, stb.) vagy elmulasztása esetén felmerülő jogkövetkezményeket (bírság, forgalomból kivonás, stb.)
 • eladó és vevő aláírása
 • 2 tanú aláírása, neve olvashatóan, lakcíme (tanúk helyett ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzése is megfelel)

Tulajdonos személyi adataira vonatkozó változások bejegyzéséhez szükséges okiratok:

 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Adatváltozást igazoló okmány
 • Befizetést igazoló csekk (forgalmi engedély, törzskönyv)
  (lakcímváltozás esetén a törzskönyv nem szükséges)

Az 1998. december 31-ig kiadott forgalmi engedélyekbe 2007. január 1-től bejegyzés nem tehető, új típusú forgalmi engedélyt és törzskönyvet kell kiállítani.

Üzembentartói jog átadásának, visszavonásának bejegyzéséhez szükséges okiratok:

 • Forgalmi engedély
 • Tulajdonos és üzembentartó között létrejött szerződés vagy nyilatkozat az üzembentartói jog átruházására vonatkozóan, amely tartalmazza, hogy a jogot ellenszolgáltatás fejében vagy ajándék útján szerezte meg az üzembentartó
 • Tulajdonos visszavonó nyilatkozata (6. sz. nyomtatvány)
 • Befizetést igazoló csekk (forgalmi engedély, vagyonszerzési illeték mértéke: 25% vagy 50% attól függően, hogy pénzért vagy ingyenesen szerzi meg az üzembentartó a jogot)

2010. július 1-je után a gépjármű üzembentartói jogának változását kizárólag teljes bizonyító erejű magánokirat alapján lehet bejegyezni.

Az üzembentartói megállapodásnak vagy szerződésnek az alább felsorolt tartalmi elemekkel kell rendelkezni:

 • ingyenesen vagy ellenérték fejében történt az üzembentartói jog átadása
 • rendszám
 • alvázszám
 • gyártmány
 • forgalmi engedély száma
 • tulajdonos és üzembentartó (felek) nyilatkozata arról, hogy a forgalmi engedélyt átadta/átvette
 • tulajdonos magánszemély neve, lakcíme, személyi igazolványszáma, anyja neve, születési helye és ideje
 • üzembentartó magánszemély neve, lakcíme, személyi igazolványszáma, anyja neve, születési helye és ideje
 • cégek esetében a cég neve, címe, cégjegyzékszáma (ha nyilvántartási számmal rendelkezik csak, akkor a nyilvántartási száma), képviselojének neve, lakcíme, személyi igazolványszáma, anyja neve, születési helye és ideje
 • hatályba lépés dátuma
 • a birtokba adás (átadás-átvétel) dátuma
 • tulajdonos nyilatkozata arról, hogy a bejelentési kötelezettségének 15 munkanapon belül eleget tesz (azaz az okmányirodában a tulajdonos kezdeményezi az új üzembentartó nyilvántartásba történo bejegyzését)
 • tulajdonos és üzembentartó (felek) nyilatkozata arról, hogy ismerik az üzembentartói bejegyzéshez fuzodo joghatásokat (illetékek, kötelezettségek, stb.) vagy a bejelentés elmulasztása esetén felmerülo jogkövetkezményeket (gépjármu adó fizetése a tulajdonos nevén marad, közúti szabálysértés esetén csak azt tudják megkeresni és bírságolni, aki be van jegyezve a nyilvántartásba, stb.)
 • tulajdonos és üzembentartó aláírása
 • 2 tanú aláírása, neve olvashatóan, lakcíme (tanúk helyett ügyvéd vagy közjegyzo ellenjegyzése is megfelel)

Az üzembentartó nyilvántartásba történo bejegyzését csak a tulajdonos kezdeményezheti. Amennyiben az üzembentartó kíván az ügyben eljárni, külön meghatalmazást kell adni részére vagy bele kell foglalni az üzembentartói szerzodésbe a meghatalmazás tényét is.

Üzembentartó személyi adataira vonatkozó változások bejegyzéséhez szükséges okiratok:

 • Forgalmi engedély
 • Adatváltozást igazoló okmány
 • Befizetést igazoló csekk (forgalmi engedély)
  (lakcímváltozás esetén a törzskönyv nem szükséges)

Az 1998. december 31-ig kiadott forgalmi engedélyekbe 2007. január 1-től bejegyzés nem tehető, új típusú forgalmi engedélyt és törzskönyvet kell kiállítani.

Műszaki adat változásának bejegyzéséhez szükséges okiratok:

 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Adatváltozást igazoló okmány (műszaki adatlap, átalakításnál vámhatósági engedély)
 • Befizetést igazoló csekk (forgalmi engedély, törzskönyv, címke, szolgáltatási díj)
 • Amennyiben a műszaki érvényességi idő is változik, be kell hozni a hátsó rendszámtáblát
 • Motorcsere esetén a tulajdonjogot igazoló adásvételi szerződés vagy számla

Az 1998. december 31-ig kiadott forgalmi engedélyekbe 2007. január 1-től bejegyzés nem tehető, új típusú forgalmi engedélyt és törzskönyvet kell kiállítani.

Négykerekű segédmotoros kerékpár első forgalomba helyezéséhez szükséges okiratok:

2009. július 1. után csak rendszámmal és okmánnyal ellátva vehetnek részt a forgalomban.

 • kötelező felelősségbiztosítás ajánlata vagy kötvény
 • regisztrációs adó megfizetésének igazolása (függetlenül attól, hogy új vagy használt a jármű)
 • műszaki adatlap
 • járműkísérő lap (ha rendelkezésre áll)
 • tulajdonjogot igazoló okirat
 • igazolólap ára (4.800,- Ft)
 • rendszám ára (3500,- Ft)

Négykerekű segédmotoros kerékpár tulajdonjogában történt változás bejegyzéséhez szükséges okiratok:

Ez az eset arra vonatkozik, amennyiben már rendelkezik igazolólappal (forgalmi engedéllyel), tehát a gépjármű nyilvántartásban szerepel.

 • tulajdonjogot igazoló okirat
 • igazolólap ára (4800,- Ft)
 • kötelező felelősségbiztosítás ajánlata vagy kötvény
 • eredetiségvizsgálati igazolás
 • igazolólap (forgalmi engedély)

2010. január 1. után kérelem alapján bejegyezhető a gépjármű nyilvántartásba mobil telefonszám, továbbá e-mail cím.

Az elérhetőség megadásával válik lehetőség arra, hogy a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről elszállítása esetén a tulajdonos vagy üzembentartó rövid úton értesíthető legyen.

Ha a jármunyilvántartás tartalmazza az üzembentartó rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét, akkor az intézkedő közterület-felügyelőnek a felügyeleten keresztül egy alkalommal meg kell kísérelni az értesítést az intézkedés megkezdéséről. Ha a megkeresett személy az értesítésre válaszol és jelzi, hogy 15 percen belül a helyszínre érkezik és a járművet eltávolítja, akkor a csökkentett bírságot sem kell megfizetnie, ha valóban meg is teszi az eltávolítást 15 percen belül.

A Budapest rovat további hírei

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és az UNESCO támogatásával készült „Sportágak az olimpiai programban” Nemzetközi sportágválasztó enciklopédia 2019-es megjelenése óta több mint 3000 példányban...
Hogyan irányíthatják a vezetők az egyéneket és a szervezeteket napjaink egyre összetettebb munkahelyi kihívásainak világában?
Napjainkban a házépítés rengeteg stresszel és bizonytalansággal jár, így egyre népszerűbb választás a generálkivitelezés Pest megye és az egész ország területén. Minek is köszönhető, hogy a...
Korábban jöhet a postás februárban az emelt összegű 13. havi nyugdíjjal – jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban.
Esős, rossz időjárási körülmények közt, a lakótelepi lakása ablakából vezette ki a hosszabbítót, amellyel a parkolóban álló autóját töltötte egy III. kerületi lakos.
Február 1-től 17,5 százalékra emeljük a Babakötvény éves kamatát – jelentette be közösségi oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter.
Már magyarul is kapható a Mi című kötet.
Ritkaság, hogy egy jazzt és progresszív rockot ötvöző anyag manapság ilyen szintű érdeklődést generáljon a fiatal generáció körében is.
Egy átlagos áruházi dolgozó havi bére akár a bruttó 400 ezer forintot is meghaladhatja már Magyarországon belépés után, ami néhány év után akár a félmillió forintos határt is elérheti.
Legendás musical zeneszerzőkkel, színészekkel és egy dal ősbemutatójával várnak!

A címlapról

Csapadékos, szeles idő jön pénteken. Az északi, északkeleti tájakon...
Évtizedek óta újságok, különféle nyomdai termékek az életünk.
Elindult a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram – közölte a...
Világszinten minden hetedik gyermeket érinti a depresszió vagy a...
Elindult a Budapesti Mobilitási Terv (BMT) társadalmi egyeztetése...
Korábban jöhet a postás februárban az emelt összegű 13. havi...

Könyvajánló

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és az UNESCO támogatásával készült „Sportágak az olimpiai programban” Nemzetközi sportágválasztó enciklopédia 2019-es megjelenése óta több mint 3000 példányban jutott el iskolákba.
Hogyan irányíthatják a vezetők az egyéneket és a szervezeteket napjaink egyre összetettebb munkahelyi kihívásainak világában?
Már magyarul is kapható a Mi című kötet.
Japán-Magyar kapcsolattörténet 1869-1913 (E-book)

Blogok, vélemények, olvasók írásai

Csütörtök este 6 óra, munka utáni bevásárlás, hatalmas sorok a kőbányai Sibrik Lidlben.
Átfógó, a teljes lakosságot célzó pénztárosképzést indítottak a kiskereskedelmi láncok Magyarországon.
Az első Samsung készülékem. Nem biztos, hogy a következő is ez a márka lesz.

Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek hírei

A Milestone Intézet idén is tanulmányi ösztöndíjat hirdet különösen rászoruló és/vagy roma tehetségek számára.
A Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány ( adószáma : 18154829-1-42) a 2021 évi SZJA 1 %-os adófelajánlások alapján 1,574,815 forint támogatást kapott folyó évben.
Az Árpád DSE kick-box szakosztálya szeptember 1-től várja a sportolni vágyókat.


A hajhullás a 30-50 közötti férfiak 30%-át érinti, efelett az arány 50%-ra nő. Nem lehet csupán néhány kenc segítségével háborút viselni. Legyőzéséhez bizony műtétre van szükség, már amennyiben nem tudunk beletörődni a hajhullásba. Nézzük, mi történik a műtét során. (x)

A magyar szív örökre befogadta és intézményesítette a vajazó kést, mint univerzális eszközt, azonban a ház körüli teendőkre azért vannak ma már jobb, használhatóbb alternatívák.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech