Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon.   Click to listen highlighted text! Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon. Powered By GSpeech

Hirdetésfelvétel budapesti nyomtatott önkormányzati újságba

Pályázati felhívás     

Pályázati felhívás   

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján az újpesti sportszervezetek tevékenységének támogatására  

A pályázat célja:       A civil szervezetek által végzett újpesti diák- és szabadidős sport, valamint az élsport utánpótlásának [...]

A  pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

 A  pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

az újpesti sportszervezetek tevékenységének támogatására

 

A pályázat célja:       A civil szervezetek által végzett újpesti diák- és szabadidős sport, valamint az élsport utánpótlásának segítésére, az ezzel kapcsolatos dologi jellegű költségekhez, valamint sportrendezvények, a versenyeken való részvétel és a versenyszervezés költségeihez való hozzájárulás.

 

Pályázók köre:           civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)

 

A  sport támogatási keretből – az egyéb feltételek fennállása esetében  is – csak az a civil szervezet támogatható, amelyet sportszervezetként vettek nyilvántartásba, vagy amelynek cél szerinti tevékenysége sporttevékenység. E rendelet alkalmazásában cél szerinti tevékenység: a civil szervezet létesítő okiratában rögzített céljainak elérése érdekében végzett tevékenység.

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.)

önkormányzati rendelete alkalmazásában civil szervezet:

 1. a) az a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet, az

alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület  és a kölcsönös biztosító egyesület

kivételével -, valamint az az alapítvány,

 1. aa) amelynek székhelye vagy telephelye Újpest közigazgatási területén van, vagy
 2. ab) amely Újpesten működő önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
 3. ac) amely Újpesten működő, önálló szervezeti egységnek nem minősülő tagcsoporttal

(cél szerinti tevékenységet végző közösséggel) rendelkezik, vagy

 1. ad) az aa)-ac) pontokban foglaltak hiányában Újpesten érdemi, cél szerinti közösségi célú

tevékenységet fejt ki.

 

A pályázaton nem vehetnek részt:

 

 • azok a szervezetek, amelyek Újpest Önkormányzata felé elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig,
 • valamint azok a civil szervezetek, amelyek politikai tevékenységet folytatnak.

 

A pályázaton elnyerhető támogatás: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

 

Támogatott tevékenységi területek:

 

 • Diáksport egyesületek működtetése, a Diákolimpia kerületi, fővárosi és országos versenysorozatában való részvétel, az intézmény egészét érintő sportprogramok szervezése, sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása;
 • A lakosság testedzését, sportolását elősegítő konkrét program(ok), esemény(ek) szervezése;
 • A versenysport területén működő sportegyesületek utánpótlás-nevelése (ezen belül sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása, terem- és pályabérleti díjak, nevezési díjak, versenyengedélyek).

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 • a civil szervezet hatályos létesítő okiratának másolatát,
 • a számlavezető bank által kiadott bankszámla igazolást,
 • terem- és pályabérleti díjak támogatására beadott pályázat esetén csatolni kell a bérleti szerződés másolatát.

 

Pályázás módja:

 

A pályázatokat pályázati formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. A pályázatokat és mellékleteit 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

 

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

 

A pályázat benyújtási határideje:

 1. április 30.

 

Egy civil szervezet a civil támogatási keret és a sport támogatási keret közül évente csak az egyikből kaphat támogatást.

 

Az elszámoláshoz kizárólag a pályázat kiírását követő és 2021. december 31. közötti keltezésű számviteli bizonylatokat (számlák) lehet benyújtani.

 

Támogatott pályázat esetén a civil szervezet köteles a támogatás teljes összegéről, az átadott pénzeszköz felhasználásáról írásban elszámolni szakmai beszámolóval és pénzügyi elszámolással.

 • A szakmai beszámoló kötelező elemei: (a benyújtott pályázat tartalma szerint)
 • tevékenység megnevezése;
 • a felhasználás konkrét célja;
 • tevékenység részletes leírása;
 • tevékenység részletes időpontjai;
 • tevékenység helyszíne;
 • résztvevők;
 • eredmények;
 • fényképek;
 • sportrendezvény esetén jelenlét igazolása;
 • aláírás, dátum, pecsét.

 

 • A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

 

 • számlaösszesítő, amely az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait tartalmazza;
 • az elszámolni kívánt költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatai;
 • a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló záradékolt bizonylatok (banki átutalást igazoló bankszámla kivonat vagy kiadási pénztárbizonylat) hitelesített másolatai;
 • hitelesített aláírási címpéldány másolata.

 

 

 

Benyújtás helye:        Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

                                    Polgármesteri Hivatal

                                    Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály

                                    1041 Budapest, István út 14. I. 37.

 

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el. Alapítvány támogatásáról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határoz.

A támogatást elnyerő pályázókkal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt. A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.

 

Egyéb információk:

 

 • a pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. István út 15.), illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.ujpest.hu);
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3101/116 telefonszámon.

 

 

Újpest, 2021. március 1.

 

                                                                             Bedő Katalin

                                                                            alpolgármester

SportAlap_PÁLYÁZATI FELHÍVÁS+adatlap 2021


Teljes cikk: ÚjpestMég több hír Észak-Pestről

Közel másfél év után ismét járható a zuglói Csömöri utat az újpalotai Drégelyvár utcával összekötő felüljáró. Köszönhetően annak, hogy a kivitelező a tervezettnél több mint egy hónappal hamarabb...
Önkormányzat kiemelt biztonsági keretek között ismételten megszervezi a 18. életévüket betöltött, partnerkártyával rendelkező kerületi lakosok részére a már hagyománnyá vált utalványosztást.
Mert dolga a kultúra, a színház iránti szeretet terjesztése, eljuttatása a legkisebbekhez is. Ez a feladat élesztette fel Újpest egyik régebbi hagyományát, a „színház kóstolgatót”.
Sportrendezvény miatt ideglenes forgalomkorlátozás lesz 2021. október 23-án.
Az újpesti rendőrök egy XIII. kerületi telephelyen csaptak le, ahol a feltételezett elkövetők konténerekben tárolták a kábítószert.
A kínai vásárlók legkedveltebb célpontja Angyalföld volt.
A kerület megalapításának 86. évfordulója alkalmából Zugló Önkormányzata a Columbus utcai Szent István Zeneházban tartotta hagyományos díjátadó gáláját.
A kerület megalapításának 86. évfordulója alkalmából Zugló Önkormányzata a Columbus utcai Szent István Zeneházban tartotta hagyományos díjátadó gáláját.
Jó hír, hogy újraindult a diáksportélet a kerületben.
Megrajzolták és bővítették a parkolókat a Szigeti utcában, ahol a forgalmi renden is változtattak, hogy rendezettebb és élhetőbb legyen a környék.
Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatának Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága 49/2021. (IX.22.) TKLB. sz. határozatával döntött a 2021. augusztus 1-jétől hatályos...
Hagyományteremtő célzattal rendez családi napokat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Kft. az önkormányzattal közösen a Városligetben október második hétvégéjén.
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és családját az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett október 23-ai rendezvényeire.
Zene és képzőművészet találkozott azon a bensőséges ünnepségen, ahol az Erkel Gyula zeneiskola átvehette Somos Zsuzsa képzőművésztől a patinás intézmény névadójáról készített grafikát.
A Hegyvidéken különösen nagy gondot jelent az óvodai, bölcsődei vagy a szociális területen a megüresedő álláshelyek betöltése, jelentősrészt amiatt, mert a közalkalmazottak számára gyakorlatilag...
A Pedagógusok Szakszervezete a XIII. kerületi Önkormányzatot Eötvös József-emlékplakett kitüntetésben részesítette.
Az idősek világnapja alkalmából az önkormányzat a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ Bánki Donát parki Idősek Klubjában köszöntötte a kerületi nyugdíjasklubok szépkorú tagjait.
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely Újpalota Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve a 2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási...

A címlapról

A barna tajkártyásokat érinti a változás.
Üzent a MOL, KORLÁTOZZÁK az üzemanyageladást: ezért hozták meg a...
Ködös, csípős reggelek, napsütéses őszi délutánok várnak ránk jövő...
A modern dízelmotorok működéséhez nélkülözhetetlen AdBlue folyadék...
A fővárosi hétköznapok és a hétvégi kirándulások alkalmával mind a...
Az október 23-i megemlékezések, illetve politikai rendezvények miatt...

Könyvajánló

Tánc-szín-játék címmel jelent meg Zs. Vincze Zsuzsa koreográfus, dramaturg, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szakmai vezetőjének könyve, több évtizedes alkotói munkájának lenyomata.
Hogyan lehetetleníti el a hatékony vezetést a gőg, és mit tehetünk ez ellen?
Ságodi Hajni és nővére, Horváth Ria egyedülálló könyvekkel jelentek meg a piacon.
Bucsi Mariann első regénye az Ébredés, melynek az érkezését még június elején jelentette be a Maraton Kiadó.

Blogok, vélemények, olvasók írásai

A címből talán kiderül, hogy én nem tartozom közéjük. Nézzük miért gondolom így!
Szerintem a minimálbér-emelés egy titkos fegyver. Olvasónk blogírása.
Az amerikai elnök döntése hamarosan Magyarországon is éreztetheti hatását.

Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek hírei

Idén is megszervezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akciót, ami hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési akciója.
A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 2021-ben is meghirdeti az Országos Fiatal Vállalkozói Díjat, ráadásul két kategóriában.
Az idén épp negyven éve átadott, a Mátyás-templommal szemben lévő egykori diplomataházat a nemzeti bankhoz kötődő alapítvány építi át.

hirdetés

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech