Üdvözlöm a Kerületi Újság - kerületi hírek oldalon.   A kijelölt szöveg felolvasásához kattintson a hangszóróra! Üdvözlöm a Kerületi Újság - kerületi hírek oldalon. GSpeech

Egyelőre nem nyithat meg a Szabolcs utcai hajléktalangondozó központ, miután a kormányhivatal a XIII. kerület szakhatósági véleménye alapján nem adta meg a működési engedélyt. Az önkormányzat szerint az intézmény jelenlegi kialakítása nem felel meg a hatályos rendelkezéseknek. A főváros fellebbez, így a rehabilitációs hivatalra vár a döntés. A kerület ugyanakkor cáfolja a főváros ez ügyben tett megállapításait.

Az október elején a főváros és a kormány közös finanszírozásával átadott Szabolcs utcai hajléktalangondozó központról, az a körül kialakult, ez év eleje óta húzódó vitáról a Média13 és a Hírnök már többször beszámolt. A XIII. kerület mindvégig ellenezte az intézmény megnyitását, mondván, a városrész a kötelező feladatoknál jelentősen többet vállal ezen a téren, Budapest második legnagyobb segítő kerülete. Az év során többször is eredménytelenül kérte a főváros és a kormány álláspontjának felülvizsgálatát, melyek ennek ellenére véghez vitték a központ kialakítását.

A mostani engedélyvitával kapcsolatban XIII. kerület sajtóreferense, Gellért Lajos kedden azt közölte a távirati irodával, hogy az illetékes kormányhivatal ál-tal kért szakhatósági állásfoglalásban a kerület jegyzője azt állapította meg, hogy a Szabolcs utcai többfunkciós hajléktalangondozó központban az átmeneti szállóként szolgáló és az ettől elkülönített egészségügyi célú egységek egyidejű használata külön-külön nem biztosítható. Ebben az esetben a hatályos rendelke-zések alapján nem adható működési engedély az intézménynek.

A sajtóreferens azt mondta, tévedés, hogy a kerület nem engedélyezte a mű-ködést, hiszen az csak a szakhatósági véleményt adta ki, az engedélyt a kor-mányhivatal utasította el. Hozzátette ugyanakkor, hogy a szakhatósági állásfog-lalásban a kerület valóban nem javasolta az engedély megadását.

Gellért Lajos az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleményére reagálva kitért arra: méltánytalannak tartják, hogy a szaktárca úgy látja, a kerület akadályozza a hajléktalanellátást, hiszen a városrész a kötelező feladatoknál jelentősen többet vállal ezen a téren. A kerület nem ért egyet az intézmény elhelyezésével egyrészt azért, mert a hajléktalanellátók egyenetlenül oszlanak meg a budapesti városrészek között: míg a XIII. kerületben ezernél több hajléktalanról gondoskodnak már most, addig van, ahol egyáltalán nincs ilyen intézmény. Emellett a Szabolcs utca környékét érintő kerületi területfejlesztési tervek-kel is ellentétes a hajléktalangondozó központ odatelepítése.

Az Emmi keddi közleményében azt írta, a XIII. kerület akadályozza a hajléktalanellátást, mert nem adta meg a működési engedélyt a Szabolcs utcában kiala-kított központra. Így a 345 millió forintos beruházás keretében létrejött egészségügyi centrum nem fogadhatja a rászorulókat.

Az egykori Orvostovábbképző Intézet (később Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem) belgyógyászati osztályaként működő Szabolcs utcai épületet 345 millió forintból újították fel és október 5-én adták át. Az intézményben 50 ágyas króni-kus belgyógyászati és 23 ágyas ápolási osztály, valamint 20 ágyas lábadozó ka-pott helyet. Itt működne a hajléktalanok háziorvosi ellátását 24 órában biztosító, mozgó orvosi szolgálat, továbbá az idős hajléktalanoknak kialakított 64 férőhelyes részleg is.

A Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs osztálya szerdai közleményében jelezte: a főváros fellebbez a kerület szakhatósági állásfoglalásán alapuló, a kormányhivatal szociális és gyámhivatala által hozott döntése ellen, amely nem adta meg a központ működési engedélyét. A jogorvoslat során az ügy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociálpolitikai Hivatalhoz kerül, amely a másodfokú építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának figyelembevételével dönt. A Szabolcs utcai intézmény működési engedélye megadásának kérdésében két hónapon belül várható jogerős döntés.

A kerület cáfolja, egyben visszautasítja a Fővárosi Önkormányzatnak a Szabolcs utcai központ ügyében tett megállapításait. Mint azt Gellért Lajos a Média13-nak eljuttatott közleményében leszögezi, a XIII. kerület építésügyi hatóságának – a működésiengedély-kérelemben megfogalmazott – állásfoglalása kizárólag „hajléktalanok átmeneti szállását szolgáló 150 férőhelyes szociális intézmény üzemeltetésére” vonatkozik.

A városrész az eljárás során tényszerűen megállapította, hogy a Szabolcs ut-cai intézményben nem a működési engedély tárgyára vonatkozó szociális intéz-mény (azaz 150 fős hajléktalanszálló) valósult meg, ezt a körülményt pedig a szakhatósági eljárásban nem lehet figyelmen kívül hagyni. A szakhatósági döntés „nem az intézmény egészségügyi feladatainak megítélésén”, hanem az Országos Településrendezési Építési Követelményekről (OTÉK) szóló kormányrendeletben foglalt előírásokon alapul, ezért az építésügyi hatóság a döntés meghozatalakor nem lépte túl a hatáskörét.

Téves a Fővárosi Önkormányzatnak azon állítása is, hogy az építésügyi ható-ságnak csak a „szociális ellátás szempontjait” kell vizsgálnia, a szakhatósági eljárásban a 321/2009. (XII. 29) Korm. rend. 5. § (3) bek. d) pontja szerint ugyanis „az intézményre vonatkozó építéshatósági követelmények érvényesítése szakkérdésben” kell állást foglalnia.

A főváros azon állítása sem felel meg a valóságnak, miszerint a szakhatósági állásfoglalás olyan jogszabályra is hivatkozik, mely „a kérelem elbírálásakor már nem volt hatályban”. A szakhatósági állásfoglalásban a hivatkozott jogszabály (OTÉK) a működési engedély iránti kérelem benyújtásakor, azaz az eljárás megindításakor hatályban volt. Később valóban hatályon kívül helyezték, azonban a hatóságnak az eljárás megindításakor hatályos jogszabályokat kell alkalmaznia. (Forrás: MTI-Média13)

Ossza meg az információt!

A kijelölt szöveg felolvasásához kattintson a hangszóróra! Kerületi Újság felolvasó