Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon.   Click to listen highlighted text! Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon. Powered By GSpeech

 

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2022. március 28-án (hétfőn) 9 órától tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.).

 

Napirend       1.    Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatának kiírásáraA 2021. októberben megbízott vezérigazgató, Ivanyos János határozott idejű megbízatása 2022. június 30-án lejár, ezért szükség van új vezérigazgatói pályázat kiírására.

2.    Javaslat a Rév8 Zrt. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztásáraAz előterjesztés az önkormányzati cég felügyelő- bizottságából dr. Kalányos Zsolt visszahívására, valamint helyette Marton Levente megválasztására tesz javaslatot. A megbízás 2025. január 29-ig szól.3.    Javaslat az „Épületek részleges felújítása 4 részben - JVÖ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménymegállapítására és a költségvetést érintő döntés meghozatalára                            

ZÁRT ÜLÉS4.    Javaslat a TÉR_KÖZ 2018. Csarnok negyed főutcája – DériM projekt megvalósításához többletfedezet biztosítására                  

ZÁRT ÜLÉS 5.    Javaslat földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláraAz önkormányzat és egyes intézményeinek hőszolgáltatási szerződése 2022. július 24-én lejár. A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, amihez előzetes kötelezettségvállalás szükséges - erről dönt a Képviselő- testület.  

6.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadására  A rendeletmódosítás szerint a jövőben a kulturális ügyekben döntésre jogosult bizottság jelölné ki a kedvezményesen bérbeadandó helyiségek körét, döntene a bérlő éves beszámolójáról és szakmai terveiről. Ezen kívül bővülne a pályázók köre és az előterjesztés szerint a nyertes pályázókkal az önkormányzat együttműködési megállapodást kötne - erről dönt a képviselő- testület.

7.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 25/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáraA rendelet gyakorlati alkalmazása során felszínre került problémák miatt szükségessé vált a lakásrendelet módosítása (például: hátralékkezelési eljárások, valótlan adatközlés, adóigazolás, a testvér, mint bérlőtárs, minőségi csere egészségügyi okból).

8.    Javaslat Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozataláraA kuratórium, mint az Alapítvány ügyvezető szervének létszáma az előterjesztés szerint ötről három főre csökken és ezzel együtt a képviselő-testület Csizmadia Benedek es Laczikó Mariann kuratóriumi tagok visszahívásáról is dönt.

9.    Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI. 02.) önkormányzati rendelet és a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáraA rendeletmódosítás elfogadása után a mikromobilitási eszközöket az önkormányzat tulajdonában álló közterületeken kizárólag a meghatározott pontokon lehet majd szabályosan elhelyezni és a szabálytalan használat szankcionálható lesz. A filmforgatási rendeletben módosulnak a lakók értesítésére szabott határidők, illetve a 30 napon túli forgatások tilalma azonos produkciók esetén.

10.    Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására A Rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak a korábbiakhoz képest nem emelkednek. Egyes szolgáltatások (szenvedélybetegek, fogyatékosok es idősek nappali ellátása, fodrászat, gyógymasszázs, gyógytorna) intézményi térítési díja csökken.

11.    Javaslat a Foodhost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel megkötött szolgáltatási szerződések módosítására, továbbá az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotására2022. április 1-től a Foodhost Catering Kft. 9,9%-kal emeli a közétkeztetési adagárait, miközben a térítési díjak változatlanok maradnak. Erre a célra az önkormányzatnak pénzügyi fedezetet kell biztosítania.

12.    Javaslat környezet- és klímavédelmi tárgyú pályázatok kiírásáraAz önkormányzat új pályázatokat ír ki a következő programokra: zöld udvar, árnyékolás, homlokzatzöldítés, gangzöldítés, kerékpártároló létesítés, kerti esővízgyűjtés. A pályázatkora elkülönített összeg: 30.000.000 forint.

13.    Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 41. szám alatti helyiséggel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáraA Syllogos Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének székhelye önkormányzati tulajdonú helyiség. A helyiség felújítására beadandó pályázatukhoz az önkormányzatnak, mint a bérlemény tulajdonosának hozzájárulása szükséges.

14.    Javaslat a Józsefvárosi Óvodák átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára 2022. augusztus 1-től a Dankó utca 31. szám alatt működő Napsugár tagóvoda átszervezés miatt megszűnik, az érintett szülők a szükséges intézkedések tervezetét elfogadták. Az épületbe később a Gyermekek Átmeneti Otthona költözik. A Gyerek- virág tagóvoda neve Napvirág tagóvodára változik.  

15.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáiban a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozataláraA Józsefvárosi Óvodákba a jelentkezési időszak: 2022. április 25-től május 6-ig online, 2022. május 9-től május 13-ig személyesen.

16.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban „Friss gyümölcs-zöldség program” bevezetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáraA kerületi óvodákban 2022. szeptember 1-től elinduló program keretében az EMMI rendeletben előírtakon felüli mennyiségben kapnak friss gyümölcsöt és zöldséget a kerület óvodásai.

17.    Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozataláraA kerület 31. orvosi körzetének háziorvosi feladatait Dr. Tasi Réka látja el 2022. június 1-től, ezzel egyidőben 2 fővel csökken a JEK-ben található rendelő engedélyezett létszáma. Ezen kívül Dr. Dicházy Andrea házi gyermekorvos rendelési ideje hétfői napokon egy órával csökken - minderről a képviselő- testületnek kell döntést hoznia.

18.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről.

19.    Tájékoztatás a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésével kapcsolatban Várhatóan 2022 áprilisában kezdődik a tervezési munka. A végleges engedélyes kiviteli tervek várhatóan 2022 októberében készülnek el. Ezt követi a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása, majd 2023 elején kezdődhet a kivitelezés. A tábor átadásának várható határideje 2024. június 1.

 

(jozsefvaros.hu)

Még több hír a Belvárosból

Közel 400 ezer forint gyűlt össze a második terézvárosi jótékonysági ruhavásáron az Eötvös10-ben, amit ezúttal is a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA) szervezett.
Belváros területén az elmúlt évtized alatt számos nagyobb közterületi beruházás történt, melyek elsődleges célja az élhetőbbé, vonzóbbá tétele volt.
A gyerekházban a VIII. kerületben élő 0-3 éves korú kisgyermeket nevelő családokat fogadják.
Az idősek jelképesen libazsíros kenyérrel várták a kicsiket.
A programmal az Önkormányzat az önkormányzati lakásban élőket támogatja otthonuk felújításában összesen 25 millió Ft keretösszegben.
Az október 27-én megnyitott Nagy Diófa utca 34. szám alatti új közösségi tér a civil szervezetek és közösségeik számára nyújt találkozási lehetőséget.
Novemberben már nem nyit ki a hivatal, legalább márciusig zárva lesz takarékossági okokból.
Iskolába készülünk: fejlesztő foglalkozások a Belvárosi Közösségi Térben
Ha az október közepéig megérkező pénzeket nem költjük el május 31-ig.
Tisztelt VII. kerületi polgárok! Magyarország Kormánya 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendeletével módosította a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből...
A jövőben nem kell álindokokkal otthon maradniuk a terézvárosi önkormányzat cégeinél azoknak a nőknek, akik a fájdalmas menstruációtól szenvednek.
Belváros-Lipótváros Önkormányzata Ady versmondó versenyt hirdet "Ifjú szívekben élek" címmel.
Mindazok, akik október 1-16. között online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt!
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata mese- és novellaíró pályázatot hirdet a kerületi általános- és középiskolák tanulói számára
Hamarosan minden Teréz körúti pad megújul, az önkormányzat köztisztasági cégének dolgozói ugyanis kijavítják, lefestik az utcabútorokat.
A munkaterület szeptember 15-ei átadásával megkezdődött a Hild tér és a játszótér felújítási munkálata, ahol Belváros Önkormányzata többfunkciós, biztonságos eszközökkel felszerelt, tematikus...
A Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó szervezetek részére a tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek...
A nyáron költözködtek, rendezkedtek, szeptember elsején pedig kinyíltak a Molnár Antal Zeneiskola Damjanich utca 4. szám alatt levő új épületének kapui a beiratkozó gyerekek előtt is.

A címlapról

Az új intézmény az energiapolitika egységes irányításáért felel...
Rendeletmódosítás a fővárosi tulajdonú ingatlanban működő...
Idén is megrendezik a hagyományos Mikulás-ünnepséget vasárnap a...
A Fővárosi Önkormányzat klímaügyekkel, zöldpolitikával, épített és...
Az eddigi jelek szerint sikerült elérni, hogy Magyarország...
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) november...

Könyvajánló

Tavaly jelent meg Kozma Lilla Rita hajléktalanokról szóló Utcamesék című könyve, amely idén nyáron, Nagy Zsolt színművész közreműködésével hangoskönyv formájában is napvilágot látott.
Gyakorlati tanácsokat ad, hogy a házasság tartós maradjon még a mai világ kísértései mellett is.
Olyan modern magyar mesekönyv született, ami fogyasztható és a mai gyerekek számára is elfogadható köntösbe bújtatja az emberi értékeket.
A gazdag gyűjtemény egy sokéves munka keresztmetszete, figyelmet felkeltő olvasmányokat kínál.

Blogok, vélemények, olvasók írásai

Apu, mi az a "bio" ? - kérdezi a 7 éves Annácska a bevásárlóközpontban.
Skodás polgártársunk esetét egy neves márkaszervizzel közel negyedmillióan látták már, mire én itt közzé teszem.
Beszélgetésekben rendszeresen előjön a téma és mindig meglepődök ismerőseim naivitásán vagy rossz memóriáján.

Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek hírei

A Milestone Intézet idén is tanulmányi ösztöndíjat hirdet különösen rászoruló és/vagy roma tehetségek számára.
A Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány ( adószáma : 18154829-1-42) a 2021 évi SZJA 1 %-os adófelajánlások alapján 1,574,815 forint támogatást kapott folyó évben.
Az Árpád DSE kick-box szakosztálya szeptember 1-től várja a sportolni vágyókat.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech