Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon.   Click to listen highlighted text! Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon. Powered By GSpeech

Hirdetésfelvétel budapesti nyomtatott önkormányzati újságba

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 20-án (csütörtök) 9 órakor ül össze a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1.    Javaslat „a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról” szóló Fővárosi Közgyűlési rendelettervezet véleményezésére

A főváros forrásmegosztásra rendeletét véleményezte a Józsefvárosi Önkormányzat is és ennek elfogadását javasolja az előterjesztő. (A forrásmegosztás a fővároshoz befolyó adó-, bírság- és pótlék bevételek kerületek közötti megosztása)

2.    Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) jóváhagyására

A 2020-ban készített belső ellenőri jelentés a JKN Zrt. 2015-ös SZMSZ-e kapcsán számos hiányosságot tárt fel. Ezért a korábbi SZMSZ hatályon kívül helyezéséről, és új, javított tartalmú SZMSZ elfogadásáról dönt a testület.

3.    Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosítására

A közalapítványnak nyújtott támogatás felhasználásának határidejét a 2021. december 31-ről 2022. március 31. napjára módosítaná az előterjesztés mert a támogatásból finanszírozott kivitelezés műszaki átadás átvétele nem történt meg 2021. december 31-ig - erről dönt a testület.

4.    Javaslat bírósági ülnökök megválasztására - PÓTKÉZBESÍTÉS,  ZÁRT ÜLÉS

5.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019.(02. 21.) számú határozat módosítására

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról szóló 2021-es rendelet elfogadása után összesen 15 ponton szükséges módosítani a versenyeztetési szabályzatot. Módosulnak például az értesítési határidők, a bontási jegyzőkönyvek tartalma, a foglalók, vagy vételárelőlegek beszámítása.

6.    Javaslat az „Albérletház, mini lakásügynökség egyetlen házban” pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

Az önkormányzat (konzorciumban az Utcáról Lakásba és a NANE Egyesületekkel, valamint a Periféria Közpolitikai Kutatóközponttal) pályázna a francia Fund for Innovation in Development alaphoz. A pályázat sikeressége esetén az önkormányzat egyszerre nyerne egy felújított, hosszú távon üzemeltetett ingatlant és egy innovatív lakhatási mintaprojektet, melyet később lakásgazdálkodási programmá is tud fejleszteni.

7.    Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási szabályainak megállapításáról szóló rendelet megalkotására

A 2013-as rendelet hatálybalépése óta bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a Tervtanácsról szóló rendelet jogszabályi és eljárási hivatkozásai elavultak, ezért ezt szükséges a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettel összhangba hozni.

8.    Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló rendelet elfogadására

A korábbi 2017-es önkormányzati rendelet jogszabályi es eljárási hivatkozásai elavultak, ezért új rendelet megalkotására volt szükség. A társadalmi egyeztetés után, az ott beérkezett javaslatokat beépítve dönt a testület a kézikönyvről.

9.    Javaslat a Múzeum körút – Rákóczi út – Blaha Lujza tér északi és keleti oldala – József körút – Üllői út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (PALOTAKÉSZ) szóló (PALOTAKÉSZ) 34/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Az építési szabályzatban a Puskin-Trefort-Szentkirályi-Rákóczi utak által határolt tömbben a „Telek zöldfelületként fenntartandó része” az elmúlt időszak ingatlanfejlesztései miatt okafogyottá vált, ezért szükséges a szabályzat módosítása.

10.    Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 30. szám alatti, 34792 hrsz-ú ingatlan pályázatának eredménymegállapítására

Az illetékes bizottság szerint a Bérkocsis utcai önkormányzati ingatlanra kiírt értékesítési pályázat érvényes és eredményes volt, az eredmény megállapításához képviselő - testületi döntés szükséges.

11.    Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására

A hatékony működés biztosítása érdekében szükséges a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti struktúrájának a felülvizsgálata és módosítása. A szervezeti felépítést érintő módosítás szervezetfejlesztéssel és átszervezéssel jár. Átalakul a gazdálkodási ügyosztály, a belső ellátási iroda beépül a pénzügyi ügyosztályba.

12.    Javaslat az alpolgármesterek díjazásának megállapítására

Az önkormányzati törvény 2022. január 1-jével életbe lépett változásai miatt a kerületi polgármester és az alpolgármesterek díjazását és költségtérítését is meg kell emelni.

13.    Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a polgármester tárgyévi szabadságának megállapítása

A képviselő-testület dönt a polgármester előző évben igénybe vett és a tárgyévi szabadságának mértékéről.

14.    Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Az élelmiszerárak, valamint a diétás étkeztetést igénylők számának emelkedése miatt a bölcsődei élelmezés nyersanyagköltségét is emelni szükséges- erről dönt a testület.

15.    Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – 2022.” pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

Az önkormányzat pályázni kíván egy vissza nem térítendő támogatásra bölcsőde- és óvodafejlesztésre. Amennyiben a pályázat nyer, a támogatás a 19 millió forint összes költség 50%- át fedezi. A pályázaton történő indulásról a képviselő-testület dönt.

16.    Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázaton történő részvételre és a 1086 Budapest, Koszorú u. 15. szám alatti ingatlan Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ingyenes használatba adásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Az Ovi-Sport Alapítvány pályázatának köszönhetően az önkormányzatnak lehetősége nyílik arra, hogy az óvodás korosztály számára kifejlesztett sportlétesítményben, szakszerű oktatás keretében biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen napi mozgást. A pályázaton történő indulásról dönt a testület.

17.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

A döntés célja, hogy a józsefvárosi óvodákban biztosítsák a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását. Ehhez a tankerülettel szerződést kell kötnie az önkormányzatnak, amiről a testületnek kell döntenie.

18.    Javaslat törvénymódosítás kezdeményezésére - Könczöl Dávid előterjesztő javaslata, hogy a képviselő-testület kezdeményezze Magyarország Kormányánál a Veszélyhelyzeti törvény módosítását annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat az e- rollerek közterület használatára díjat vezethessen be.

19.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta eltelt fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

A képviselő-testület hivatalos napirendje itt elérhető >>>

(jozsefvaros.hu)

Még több hír a Belvárosból

Egy kicsit kevésbé lesz édes az élet a Bródy Sándor utcában.
Újakra cserélték az Olimpia park sportpályáján lévő focikapukat.
Saját kategóriájában az előkelő negyedik helyezést érte el a terézvárosi polgármesteri hivatal népes csapata a 2022-es Fut a cég versenyen, amelyen munkahelyi közösségek vesznek részt.
A Klauzál tér, az egykori Stefansplatz 182 éves történetében még nem fordult elő, ami idén megtörténik: ez a park a helyben lakók igényei, szavazatai alapján újul meg.
A közterületen elhelyezett illegális hulladékot az önkormányzatnak, a magánterületen elhelyezett illegális hulladékot a kormányhivatalnak kell bejelenteni.
Összehangoltan, együttes erővel takarították ki szerda este és csütörtök reggel a Nyugati pályaudvar környezetét a területet kezelő számos cég és önkormányzat munkatársai.
Forgalmi változással jár a vízvezeték-rekonstrukciós munka
A Spinoza Színház fennállásának 20. évfordulója alkalmából ingyenes koncertekkel kedveskedik az Erzsébetvárosban élőknek és az ide látogató vendégeknek.
Idén május 24-31. lesz a kerületben a lakossági lomtalanítás.
A bölcsődék napja alkalmából az Eötvös10-ben megtartott ünnepségen vehették át jutalmukat az idei év kisgyermeknevelői.
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata - az elmúlt évek gyakorlata alapján - a lakosság részére veszélyeshulladék-gyűjtő akciót szervez 2022. április 30-án, szombaton.
Erzsébetvárosban május közepétől jelentősen javul a gyermekek, valamint a két idősek bentlakásos otthonában élő szépkorúak egészségügyi ellátása.
Senki sem tért haza üres kézzel
A BKK valódi utasforgalmi igényekhez igazítja a 73M trolibusz útvonalát, ezért április 15-től a belvárosi szakaszon ma kihasználatlanul közlekedő 73M trolibusz-vonal helyett egy rövidebb, sűrűbben...
5 újgenerációs MOL Bubi gyűjtőállomás telepítése kezdődött el a főváros VIII. kerületében április 11-én, hétfőn. Az új helyszíneken a megszokott dokkolók helyett hagyományos kerékpártámaszok lesznek...
Április 8-án a világ minden táján megemlékeztek a Nemzetközi Roma Napról, s így volt ez Erzsébetvárosban is.
Terézváros önkormányzata a magánterületi értékes faállomány megőrzése és szakszerű kezelésének előkészítése érdekében pályázatot hirdet társasházak, intézmények és nonprofit szervezetek részére az...
Közterület-felügyelet 2022. március 14. – március 27. közötti intézkedési statisztikája

A címlapról

Budapest Főváros Önkormányzata számára kiemelten fontos a...
2022-ben immár tizennégy éve annak, hogy a Müpa először mutatta be...
A mindenkori kormány leginkább a közúti infrastruktúra...
Az M3 metrófelújítás utolsó szakaszához kapcsolódóan a felszíni...
Távozott hivatalából Áder János.
Május 9-től drasztikusan megemelkedtek a fővárosban a taxis tarfiák:...

Könyvajánló

"Mindenkinek van takargatnivalója. Neked mi? Én nyíltan vállaltam a titkomat, és ha ez az ára annak, hogy akár egyetlen ember életét megmenthetem, akkor megérte."
Domonkos Endre a korábbi Közép- és Kelet-Európával kapcsolatos kutatásai alapján írta meg Magyarország gazdaságtörténetét a kiegyezéstől a rendszerváltás utáni időszakig.
Warren C. Sanderson és Sergei Scherbov: Előretekintő élettartam című könyve a népesség idősödését egy új dimenzió beemelésével, az előretekintő, úgynevezett távlati életkor mentén is elemzi.
A dominó a Példabeszédek könyvének 58 bölcs mondását segíti elsajátítani játékos formában.

Blogok, vélemények, olvasók írásai

Városban élünk. Vannak, akik figyelembe veszik az ezzel járó szabályokat, amik az együttélést szolgálják.
Értem én, hogy Putyint büntetni akarjuk. De biztos, hogy így kell?
Pénteki munkanap, 11:45, az Erste számlák nem elérhetőek Dzsordzsal.

Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek hírei

Idén is megszervezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akciót, ami hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési akciója.
A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 2021-ben is meghirdeti az Országos Fiatal Vállalkozói Díjat, ráadásul két kategóriában.
Az idén épp negyven éve átadott, a Mátyás-templommal szemben lévő egykori diplomataházat a nemzeti bankhoz kötődő alapítvány építi át.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech