Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon.   Click to listen highlighted text! Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon. Powered By GSpeech

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 20-án (csütörtök) 9 órakor ül össze a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1.    Javaslat „a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról” szóló Fővárosi Közgyűlési rendelettervezet véleményezésére

A főváros forrásmegosztásra rendeletét véleményezte a Józsefvárosi Önkormányzat is és ennek elfogadását javasolja az előterjesztő. (A forrásmegosztás a fővároshoz befolyó adó-, bírság- és pótlék bevételek kerületek közötti megosztása)

2.    Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) jóváhagyására

A 2020-ban készített belső ellenőri jelentés a JKN Zrt. 2015-ös SZMSZ-e kapcsán számos hiányosságot tárt fel. Ezért a korábbi SZMSZ hatályon kívül helyezéséről, és új, javított tartalmú SZMSZ elfogadásáról dönt a testület.

3.    Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosítására

A közalapítványnak nyújtott támogatás felhasználásának határidejét a 2021. december 31-ről 2022. március 31. napjára módosítaná az előterjesztés mert a támogatásból finanszírozott kivitelezés műszaki átadás átvétele nem történt meg 2021. december 31-ig - erről dönt a testület.

4.    Javaslat bírósági ülnökök megválasztására - PÓTKÉZBESÍTÉS,  ZÁRT ÜLÉS

5.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019.(02. 21.) számú határozat módosítására

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról szóló 2021-es rendelet elfogadása után összesen 15 ponton szükséges módosítani a versenyeztetési szabályzatot. Módosulnak például az értesítési határidők, a bontási jegyzőkönyvek tartalma, a foglalók, vagy vételárelőlegek beszámítása.

6.    Javaslat az „Albérletház, mini lakásügynökség egyetlen házban” pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

Az önkormányzat (konzorciumban az Utcáról Lakásba és a NANE Egyesületekkel, valamint a Periféria Közpolitikai Kutatóközponttal) pályázna a francia Fund for Innovation in Development alaphoz. A pályázat sikeressége esetén az önkormányzat egyszerre nyerne egy felújított, hosszú távon üzemeltetett ingatlant és egy innovatív lakhatási mintaprojektet, melyet később lakásgazdálkodási programmá is tud fejleszteni.

7.    Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási szabályainak megállapításáról szóló rendelet megalkotására

A 2013-as rendelet hatálybalépése óta bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a Tervtanácsról szóló rendelet jogszabályi és eljárási hivatkozásai elavultak, ezért ezt szükséges a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettel összhangba hozni.

8.    Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló rendelet elfogadására

A korábbi 2017-es önkormányzati rendelet jogszabályi es eljárási hivatkozásai elavultak, ezért új rendelet megalkotására volt szükség. A társadalmi egyeztetés után, az ott beérkezett javaslatokat beépítve dönt a testület a kézikönyvről.

9.    Javaslat a Múzeum körút – Rákóczi út – Blaha Lujza tér északi és keleti oldala – József körút – Üllői út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (PALOTAKÉSZ) szóló (PALOTAKÉSZ) 34/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Az építési szabályzatban a Puskin-Trefort-Szentkirályi-Rákóczi utak által határolt tömbben a „Telek zöldfelületként fenntartandó része” az elmúlt időszak ingatlanfejlesztései miatt okafogyottá vált, ezért szükséges a szabályzat módosítása.

10.    Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 30. szám alatti, 34792 hrsz-ú ingatlan pályázatának eredménymegállapítására

Az illetékes bizottság szerint a Bérkocsis utcai önkormányzati ingatlanra kiírt értékesítési pályázat érvényes és eredményes volt, az eredmény megállapításához képviselő - testületi döntés szükséges.

11.    Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására

A hatékony működés biztosítása érdekében szükséges a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti struktúrájának a felülvizsgálata és módosítása. A szervezeti felépítést érintő módosítás szervezetfejlesztéssel és átszervezéssel jár. Átalakul a gazdálkodási ügyosztály, a belső ellátási iroda beépül a pénzügyi ügyosztályba.

12.    Javaslat az alpolgármesterek díjazásának megállapítására

Az önkormányzati törvény 2022. január 1-jével életbe lépett változásai miatt a kerületi polgármester és az alpolgármesterek díjazását és költségtérítését is meg kell emelni.

13.    Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a polgármester tárgyévi szabadságának megállapítása

A képviselő-testület dönt a polgármester előző évben igénybe vett és a tárgyévi szabadságának mértékéről.

14.    Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Az élelmiszerárak, valamint a diétás étkeztetést igénylők számának emelkedése miatt a bölcsődei élelmezés nyersanyagköltségét is emelni szükséges- erről dönt a testület.

15.    Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – 2022.” pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

Az önkormányzat pályázni kíván egy vissza nem térítendő támogatásra bölcsőde- és óvodafejlesztésre. Amennyiben a pályázat nyer, a támogatás a 19 millió forint összes költség 50%- át fedezi. A pályázaton történő indulásról a képviselő-testület dönt.

16.    Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázaton történő részvételre és a 1086 Budapest, Koszorú u. 15. szám alatti ingatlan Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ingyenes használatba adásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Az Ovi-Sport Alapítvány pályázatának köszönhetően az önkormányzatnak lehetősége nyílik arra, hogy az óvodás korosztály számára kifejlesztett sportlétesítményben, szakszerű oktatás keretében biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen napi mozgást. A pályázaton történő indulásról dönt a testület.

17.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

A döntés célja, hogy a józsefvárosi óvodákban biztosítsák a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását. Ehhez a tankerülettel szerződést kell kötnie az önkormányzatnak, amiről a testületnek kell döntenie.

18.    Javaslat törvénymódosítás kezdeményezésére - Könczöl Dávid előterjesztő javaslata, hogy a képviselő-testület kezdeményezze Magyarország Kormányánál a Veszélyhelyzeti törvény módosítását annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat az e- rollerek közterület használatára díjat vezethessen be.

19.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta eltelt fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

A képviselő-testület hivatalos napirendje itt elérhető >>>

(jozsefvaros.hu)

Még több hír a Belvárosból

Ingyenes látásvizsgálatok józsefvárosi idősklubokban: A látásvizsgálatra szeretettel várják mindazon 65 év feletti kerületi lakosok jelentkezését, akik
Belváros-Lipótváros Önkormányzata költészet napi versmondó versenyt hirdet az V. kerületben élő vagy kerületi intézményben tanuló, valamint testvérvárosainkban élő 11-18 év közötti diákok részére.
Józsefváros képviselő-testülete elfogadta a kerület 2023-as lakásgazdálkodási tervét. A lakhatási szegénység elleni küzdelem és a lakásgazdálkodás megújítása a polgármesteri program központi elemét...
A kutyatartók nemcsak a négylábú társaik felé tartoznak felelősséggel, hanem a közösségük felé is, ahol élnek.
Tizedik évadát kezdte ősszel a magánfinanszírozású Játékszín egy olyan terézvárosi épületben, amelynek falai között már 110 éve is színház működött.
Hamarosan kész a Nyáry Pál utca Duna felőli szakasza
Tisztelt Józsefvárosi Lakosok, Tisztelt Ügyfeleink!
Lezárult egy példaértékű egészségügyi projekt, amit sikertörténetnek könyvelhet el Erzsébetváros.
A napokban fejeződött be a Podmaniczky utcai kutyafuttató felújítása, amit már birtokba is vettek a terézvárosi ebek és gazdáik.
Lakossági kérésre helyezett ki padot a Nádor utcában, a Zrínyi utcai buszmegállóban Belváros Önkormányzata annak érdekében, hogy az utasok kényelmesen tudjanak várakozni.
Közel 400 ezer forint gyűlt össze a második terézvárosi jótékonysági ruhavásáron az Eötvös10-ben, amit ezúttal is a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA) szervezett.
Belváros területén az elmúlt évtized alatt számos nagyobb közterületi beruházás történt, melyek elsődleges célja az élhetőbbé, vonzóbbá tétele volt.
A gyerekházban a VIII. kerületben élő 0-3 éves korú kisgyermeket nevelő családokat fogadják.
Az idősek jelképesen libazsíros kenyérrel várták a kicsiket.
A programmal az Önkormányzat az önkormányzati lakásban élőket támogatja otthonuk felújításában összesen 25 millió Ft keretösszegben.
Az október 27-én megnyitott Nagy Diófa utca 34. szám alatti új közösségi tér a civil szervezetek és közösségeik számára nyújt találkozási lehetőséget.
Novemberben már nem nyit ki a hivatal, legalább márciusig zárva lesz takarékossági okokból.
Iskolába készülünk: fejlesztő foglalkozások a Belvárosi Közösségi Térben

A címlapról

Budapest is szerepel az amerikai Time magazin World's Greatest...
Napról-napra erősödik a nappali felmelegedés, 20 fokot hoz a...
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a nemzeti ünnep...
Budapest Főváros Önkormányzata a 2023/2024-es tanévre „TRAMBULIN"...
Március 20-a, hétfő délutántól a 3-as metró hétköznap újra a teljes...
Több száz új kerékpárt használhatnak ezentúl a fővárosiak a MOL Bubi...

Könyvajánló

A legnagyobb és legkomplexebb iparág az emberiség történetében.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és az UNESCO támogatásával készült „Sportágak az olimpiai programban” Nemzetközi sportágválasztó enciklopédia 2019-es megjelenése óta több mint 3000 példányban jutott el iskolákba.
Hogyan irányíthatják a vezetők az egyéneket és a szervezeteket napjaink egyre összetettebb munkahelyi kihívásainak világában?
Már magyarul is kapható a Mi című kötet.

Blogok, vélemények, olvasók írásai

Csütörtök este 6 óra, munka utáni bevásárlás, hatalmas sorok a kőbányai Sibrik Lidlben.
Átfógó, a teljes lakosságot célzó pénztárosképzést indítottak a kiskereskedelmi láncok Magyarországon.
Az első Samsung készülékem. Nem biztos, hogy a következő is ez a márka lesz.

Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek hírei

A Milestone Intézet idén is tanulmányi ösztöndíjat hirdet különösen rászoruló és/vagy roma tehetségek számára.
A Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány ( adószáma : 18154829-1-42) a 2021 évi SZJA 1 %-os adófelajánlások alapján 1,574,815 forint támogatást kapott folyó évben.
Az Árpád DSE kick-box szakosztálya szeptember 1-től várja a sportolni vágyókat.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech