Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon.   Click to listen highlighted text! Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon. Powered By GSpeech

A Kispesti Rendészeti Központ új működéséről, az átmeneti gazdálkodásról és energiamegtakarítási intézkedésekről is döntött a képviselő-testület szerdán.

Az ülés kezdetén egyperces néma felállással adózott a képviselő-testület a közelmúltban elhunyt korábbi hivatali dolgozó, Molnár László és a Kispesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Molnár Ferenc emlékének.

A zárt ülést követően elsőként a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében" elnevezésű projekttel kapcsolatos napirendet tárgyalta a testület. Az Üllői úton és a Hunyadi utcában valósulnak meg kerékpáros fejlesztések, továbbá kerékpártámaszok, illetve fedett kerékpártárolók is lesznek majd. A Hunyadi útra tervezett kerékpársáv terve vitát generált: Song Simon (Fidesz- KDNP) a lakókkal való egyeztetést szorgalmazta a megvalósítás előtt, Varga Attila alpolgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd) azt mondta, a problémás ingatlanokkal lesz egyeztetés, viszont induljon el a kivitelezés. Végül egyetértettek a képviselők módosított konzorciumi együttműködési megállapodás és támogatási szerződés tervezetében foglaltakkal és felhatalmazták a polgármestert a megállapodások aláírására (szerződő felek: Budapest Főváros Önkormányzata, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Kispest Önkormányzata).

Kiválik a Polgármesteri Hivatalból és önálló költségvetési szervként működik 2023. január 1-jétől a Kispesti Rendészeti Központ (KRK). Az átszervezésre azért van szükség, mert a rendészeti feladatok az általános közigazgatási feladatoktól részben eltérő szemléletmódot igényelnek. Gajda Péter polgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd) elmondta: az önálló működés egy újabb jelentős lépés a KRK hatékonyabb működésének irányába. A változáshoz igazodva módosította a testület az önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról, valamint a korlátozott behajtási övezetről, az önkormányzati elismerések adományozásáról és a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendeleteket is.

Rendeletet alkottak a képviselők az átmeneti gazdálkodásról a 2023. évi költségvetés elfogadásáig. Felhatalmazást adtak a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait finanszírozza. A felhatalmazás időtartama 2023. január 1-jétől a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig tart. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

Módosult az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló rendelet. A módosítás a lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadása, továbbá értékesítése során a gyakorlati tapasztalatok alapján állapít meg a korábbinál részletesebb szabályokat, illetve szűkíti az értékesíthető lakások körét és a Tulajdonosi Bizottság korábbi döntésének eleget téve újra szabályozza az értékesítési feltételeket. A nyugdíjasházi lakás visszaadása esetén a bérlő részére visszafizetendő térítés mértékének megállapítására vonatkozó szabályt szigorítja, ezáltal a csökkentés mértéke évi 5% helyett 10%-ra módosul, a legalacsonyabb visszafizetendő összeg mértéke is csökken. A vételi feltételek szigorítása és szűkítése valósul meg azáltal, hogy akkor vásárolható meg a lakás, ha a bérleti szerződés legalább 10 éve fennáll, továbbá határozott időre szóló bérleti szerződés esetén az önkormányzat nem kívánja a lakásokat értékesíteni. A cél az, hogy minél több lakás az önkormányzat tulajdonában maradjon, és a rászorulók részére a jövőben is álljanak rendelkezésre bérbeadható lakások.

Úgy döntött a képviselő-testület, hogy 1 milliárd forint összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe az OTP Bank Nyrt-től 2023. január 2-től 2023. december 31-ig. A polgármester elmondta: biztonsági tartalék a keret, idén nem kellett felhasználni, és remélhetőleg a jövő évben sem lesz rá szükség.

Jóváhagyta a testület az önkormányzati intézmények vezetői által elkészített, energiamegtakarítási intézkedési terveket. Az előterjesztés szerint az energiahordozók árai jelentősen megemelkedtek a 2021-es évhez képest, amikor az önkormányzat teljes energiahordozó-költsége negyedmilliárd forint volt. 2023-ban ez várhatóan megközelítőleg 2 milliárd forint lesz. Ez a változás nehézzé teszi az önkormányzat gazdálkodását, a költségvetés tervezését és a költségvetés egyensúlyának a biztosítását. Az önkormányzati intézmények vezetői konkrét intézkedési terveket dolgoztak ki, melyekkel lényegesen csökkenthetők a közműköltségek. Az összes javaslat megvalósulása esetén, a téli időszakban 20%, éves szinten összesen akár 10% megtakarítás is realizálható, az időjárás függvényében. A Kispesti Uszoda intézkedésében szerepel a bezárásra vonatkozó javaslat 2022. december 19-től 2023. március 31-ig. Gajda Péter elmondta: a takarékosság jegyében a Polgármesteri Hivatal novembertől péntekenként zárva tart, a Kispesti Kaszinó, a Kispesti Vigadó és részlegesen a Nagy Balogh János Kiállítóterem is bezárt. A legfontosabb alapfeladatokat – az egészségügyi, szociális, illetve bölcsődei és óvodai ellátást változatlanul biztosítja az önkormányzat.

Hiller István országgyűlési képviselő hozzátette: a kormány költségvetése alapján jövő évi lehetőségek még szűkebb mozgásteret engednek majd, helyi szinten inkább megoldani, mint élesíteni kell a problémákat.

Egyetért a képviselő-testület a Fenntartható Energia és Klímaakcióterv (SECAP) felülvizsgálati anyagában foglaltakkal, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott visszajelentés Covenant of Majors (Polgármesterek Szövetsége) felé történő megküldéséről gondoskodjon. A 2018-ban elkészült SECAP a 2017-es év adatai alapján dolgozott, a jelenlegi felülvizsgálat a 2017-es adatok figyelembevételével mutatja a változásokat a 2019-es év fogyasztásához mérten. A polgármester elmondta, az önkormányzat már tett intézkedéseket korábban is: számos intézményben jelentős energiahatékonysági beruházás történt saját, valamint európai uniós támogatással, és ezeket folytatni kell a jövőben is.

Szándéknyilatkozat írt alá az önkormányzat a Magyar Természetvédők Szövetségével (MTVSZ) napelemes rendszer kiépítéséről a Forrásházban. Ezzel az önkormányzat hozzájárul a rendszer kiépítéshez. Az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani a beruházáshoz, a projekt az MTVSZ által elnyert pályázati támogatásból valósulna meg.

Módosító megállapodás aláírásáról döntöttek a képviselők az Ady Endre Református Általános Iskolában megvalósuló kültéri kézilabdapálya kialakításával kapcsolatban. Az októberi ülésen már döntés született arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő és a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség használatában álló Ady Endre út 73-75. alatti ingatlanon történő kézilabdapálya épüljön az Országos Tornaterem Felújítási Program keretében, a Magyar Kézilabda Szövetség megvalósításában. Az egyházközség az Árpád u. 47. alatti ingatlanon tulajdoni jogot szerzett, ezért a tervezett beruházás két ingatlanon valósulna meg. Ezért kérelmezte az Önkormányzattól, hogy a beruházással érintett ingatlanok közötti kerítés szűnjön meg, ezáltal a tervezett sportpálya nagyobb területre kerülhetne, jobb kihasználtsággal működhetne, továbbá az iskolai egyéb tevékenységek is jobban érvényesülhetnének.

Elfogadta a testület a Kispesti Uszoda igazgatójának vezetői beszámolóját a létesítmény elmúlt 5 évéről (a testület zárt ülésen döntött az intézményvezetői pályázatról, a Kispesti Uszodát további 5 évig a jelenlegi igazgató, Tóth András irányítja).

Az Étkezési Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolót is elfogadta a testület. Vinczek György alpolgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd) elmondta: júliustól új közétkeztetési szerződés lépett hatályba, az új szolgáltató ettől az időponttól a Pannon Menza Kft., amely a szolgáltatást a nyári napközis táborban kezdte meg. A tábor 8 hetes időszaka alatt minőségi kifogás nem érkezett. Szeptembertől viszont romlott a minőség. A szolgáltató 2022. október 26-i levelében az egységárak 40 %-os emelésre tett javaslatot, amelynek vizsgálata megkezdődött. Ferenczi István (független) hozzátette: számos, a szerződésben vállalt feladatot sem teljesített a cég.

Elfogadták a képviselő-testület 2023. évi munkarendjét is. Az ülések tervezett időpontjai 2023-ben: február 14., április 20., május 18., június 22., szeptember21., november 23. és Közmeghallgatás. 

 

(uj.kispest.hu/hirek)

Még több hír Dél-Pestről

Február elsején egy hasi műtéttel megkezdődnek a műtéti beavatkozások az egynapos sebészeten a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) harmadik emeletén.
Kedves XVIII. Kerületi Nyugdíjas Pedagógusok!
A helyi támogatás egy egyösszegű, visszatérítendő, kamatmentes kölcsön ingatlan-fedezettel, amely 10 évre nyújtható.
A 2022. évben kiadott lakossági várakozási hozzájárulásának (parkolási engedélyének) érvényessége2023. január 31-én lejár!
A képviselő-testület novemberi ülésén a képviselők egyhangúlag megszavazták a csepeli lakhatási támogatás havi összegének emelését, amely tovább erősíti a csepeli szociális hálót a jelenlegi nehéz...
Soroksári bejelentés
A következő rendőrjárőr képzés 2023. február elején indul, amelyre a jelentkezési határidő: 2023. január 10. A képzés nappali rendszerű, 10 hónap időtartamú és magába foglalja a rendőrségnél töltött...
A Kispesti Rendészeti Központ új működéséről, az átmeneti gazdálkodásról és energiamegtakarítási intézkedésekről is döntött a képviselő-testület szerdán.
Jövő héten, hétfőtől elkezdik kicserélni az aszfaltburkolatokat az alábbi helyszíneken:
A csepeli önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szervezett ingyenes burgonya- és hagymaosztást.
Nemsokára kikerülnek a futtatók környékére a vadiúj négynyelvű, (magyar-angol-orosz-ukrán) táblák!
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) Ök. sz. rendelete 61. §-a alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy...
Tavasszal találkoztak utoljára a Civil Házban a kerületi civil szervezetek képviselői.
A fővárosi közgyűlés 2022. augusztus 31-i ülésén módosította a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendeletet, a rendelet 8. § (2) bekezdése szerint:
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a kerületünk lakosai részére „Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció”-t szervez 2022. november 12-én 9:00-13:00 óra...
A háború és a szankciók miatt kialakult, egész Európát sújtó energiaválság okán egyre több ország és egyre több vállalat vezet be rendkívüli takarékossági intézkedéseket az energiafelhasználás...
Ősszel nagy figyelmet szoktak kapni a különböző nőket és férfiakat érintő gyakori rosszindulatú daganatos betegségek megelőzését, korai felismerését szolgálató lehetőségek. Ennek keretében a...
Az FKF Zrt. tájékoztatása alapján, az idei lomtalanítási dátumokon túl már elérhető az egyes körzetek elszállítási dátumai.

A címlapról

A világzenei színtér számos világsztárja, köztük a Tamikrest,...
Csapadékos, szeles idő jön pénteken. Az északi, északkeleti tájakon...
Évtizedek óta újságok, különféle nyomdai termékek az életünk.
Elindult a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram – közölte a...
Világszinten minden hetedik gyermeket érinti a depresszió vagy a...
Elindult a Budapesti Mobilitási Terv (BMT) társadalmi egyeztetése...

Könyvajánló

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és az UNESCO támogatásával készült „Sportágak az olimpiai programban” Nemzetközi sportágválasztó enciklopédia 2019-es megjelenése óta több mint 3000 példányban jutott el iskolákba.
Hogyan irányíthatják a vezetők az egyéneket és a szervezeteket napjaink egyre összetettebb munkahelyi kihívásainak világában?
Már magyarul is kapható a Mi című kötet.
Japán-Magyar kapcsolattörténet 1869-1913 (E-book)

Blogok, vélemények, olvasók írásai

Csütörtök este 6 óra, munka utáni bevásárlás, hatalmas sorok a kőbányai Sibrik Lidlben.
Átfógó, a teljes lakosságot célzó pénztárosképzést indítottak a kiskereskedelmi láncok Magyarországon.
Az első Samsung készülékem. Nem biztos, hogy a következő is ez a márka lesz.

Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek hírei

A Milestone Intézet idén is tanulmányi ösztöndíjat hirdet különösen rászoruló és/vagy roma tehetségek számára.
A Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány ( adószáma : 18154829-1-42) a 2021 évi SZJA 1 %-os adófelajánlások alapján 1,574,815 forint támogatást kapott folyó évben.
Az Árpád DSE kick-box szakosztálya szeptember 1-től várja a sportolni vágyókat.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech