Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon.   Click to listen highlighted text! Üdvözlöm a Kerületi Újság oldalon. Powered By GSpeech

A fővárosi közgyűlés 2022. augusztus 31-i ülésén módosította a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendeletet, a rendelet 8. § (2) bekezdése szerint:

A Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján az Alapítvány feladata az e rendelet szerinti lakásrezsi támogatásokra való jogosultság megállapítása és folyósítása, a lakásrezsi támogatással kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatok ellátása.” 

Egyebekben tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendelet módosítás értelmében a támogatásra jogosultak a korábban is jogosult rászoruló háztartások, valamint azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek, akik öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, ellátásuk havi összege azonban alacsonyabb, mint a létminimum körül meghatározott havi 100 ezer forintos küszöbérték.

A támogatás összege az eddigi évi 24 000 forintról évi 48000 forintra – havi 2000 forintról 4000 forintra – emelkedik.

A havi 100 ezer forintot meghaladó, de havi 170 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi 2000 forint támogatásban részesülhetnek.

 Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki

- Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (a továbbiakban: fogyasztási hely) tekintetében a rendelet 2.§ (3) bekezdés szerinti közszolgáltatások valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi,

- a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díj viselésére, mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

- megfelel a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2020.(VI.5.) Önkormányzati rendelet 3. §-ban, vagy a 3/A. §-ban meghatározott feltételeknek.

Díjtámogatásra egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult, és ugyanazon személy csak egyetlen fogyasztási hely után jogosult díjtámogatásra.

 

Jogosultak köre:

A fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy:

a)a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa)időskorúak járadékában részesül,

ab)aktív korúak ellátására jogosult,

ac)lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

ad)ápolási díjban részesül,

ae)gyermekek otthongondozási díjában részesül,

af)lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban részesül, vagy

ag)tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül;

b)a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti

ba)álláskeresési járadékban, vagy

bb)nyugdíj előtti álláskeresési segélyben

részesül;

c)a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékban részesül;

d)a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti

da)fogyatékossági támogatásban, vagy

db)vakok személyi járadékában

részesül;

e)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti

ea)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

eb)otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

ec)nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket;

f)a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatott;

g)a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény (a továbbiakban: NEPtv.) szerinti Lebonyolítóval a NEPtv. szerinti bérleti jogviszonyban áll;

h)az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló NGM rendelet szerinti nyilvántartásból törlésre nem került, de ellátásban már nem részesül; vagy

i)a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben felsorolt, és az e bekezdésa), d)-e) és g) pontjában nem szereplő egyéb védendő fogyasztó, védendő felhasználó.

Fentieken túl igénybe veheti a fővárosi lakásrezsi-támogatást az is, aki a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő

a)a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben szabályozottak szerinti öregségi nyugdíjban (ideértve a saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is),

b)a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényben szabályozottak szerinti korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban,

c)a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben szabályozottak szerinti rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban (ideértve a kivételes rokkantsági ellátást is),

d)a rokkantsági járadékról szóló minisztertanácsi rendeletben szabályozottak szerinti rokkantsági járadékban,

e)a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben szabályozottak szerinti baleseti járadékban,

f)az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendeletben szabályozottak szerinti bányászok egészségkárosodási járadékában,

g)a bányászatról szóló törvényben szabályozottak szerinti átmeneti bányászjáradékban, vagy

h)az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben szabályozottak szerinti táncművészeti életjáradékban

részesülő személy, és az a)-h) pont szerinti ellátásának havonta folyósított összege legfeljebb 170 ezer forint.

 

A támogatást a Hálózat Alapítvány nyújtja a rászorulók részére.

Bővebb tájékoztatás, és az igényléshez szükséges nyomtatványok a www.halozatalapitvany.hu oldalon elérhetőek.

 

HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány
Alapítványi Iroda elérhetőségei:

Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345.

Email cím: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon 1-382-8740

 

(www.soroksar.hu)

Még több hír Dél-Pestről

Február elsején egy hasi műtéttel megkezdődnek a műtéti beavatkozások az egynapos sebészeten a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) harmadik emeletén.
Kedves XVIII. Kerületi Nyugdíjas Pedagógusok!
A helyi támogatás egy egyösszegű, visszatérítendő, kamatmentes kölcsön ingatlan-fedezettel, amely 10 évre nyújtható.
A 2022. évben kiadott lakossági várakozási hozzájárulásának (parkolási engedélyének) érvényessége2023. január 31-én lejár!
A képviselő-testület novemberi ülésén a képviselők egyhangúlag megszavazták a csepeli lakhatási támogatás havi összegének emelését, amely tovább erősíti a csepeli szociális hálót a jelenlegi nehéz...
Soroksári bejelentés
A következő rendőrjárőr képzés 2023. február elején indul, amelyre a jelentkezési határidő: 2023. január 10. A képzés nappali rendszerű, 10 hónap időtartamú és magába foglalja a rendőrségnél töltött...
A Kispesti Rendészeti Központ új működéséről, az átmeneti gazdálkodásról és energiamegtakarítási intézkedésekről is döntött a képviselő-testület szerdán.
Jövő héten, hétfőtől elkezdik kicserélni az aszfaltburkolatokat az alábbi helyszíneken:
A csepeli önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szervezett ingyenes burgonya- és hagymaosztást.
Nemsokára kikerülnek a futtatók környékére a vadiúj négynyelvű, (magyar-angol-orosz-ukrán) táblák!
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) Ök. sz. rendelete 61. §-a alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy...
Tavasszal találkoztak utoljára a Civil Házban a kerületi civil szervezetek képviselői.
A fővárosi közgyűlés 2022. augusztus 31-i ülésén módosította a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendeletet, a rendelet 8. § (2) bekezdése szerint:
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a kerületünk lakosai részére „Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció”-t szervez 2022. november 12-én 9:00-13:00 óra...
A háború és a szankciók miatt kialakult, egész Európát sújtó energiaválság okán egyre több ország és egyre több vállalat vezet be rendkívüli takarékossági intézkedéseket az energiafelhasználás...
Ősszel nagy figyelmet szoktak kapni a különböző nőket és férfiakat érintő gyakori rosszindulatú daganatos betegségek megelőzését, korai felismerését szolgálató lehetőségek. Ennek keretében a...
Az FKF Zrt. tájékoztatása alapján, az idei lomtalanítási dátumokon túl már elérhető az egyes körzetek elszállítási dátumai.

A címlapról

A világzenei színtér számos világsztárja, köztük a Tamikrest,...
Csapadékos, szeles idő jön pénteken. Az északi, északkeleti tájakon...
Évtizedek óta újságok, különféle nyomdai termékek az életünk.
Elindult a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram – közölte a...
Világszinten minden hetedik gyermeket érinti a depresszió vagy a...
Elindult a Budapesti Mobilitási Terv (BMT) társadalmi egyeztetése...

Könyvajánló

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és az UNESCO támogatásával készült „Sportágak az olimpiai programban” Nemzetközi sportágválasztó enciklopédia 2019-es megjelenése óta több mint 3000 példányban jutott el iskolákba.
Hogyan irányíthatják a vezetők az egyéneket és a szervezeteket napjaink egyre összetettebb munkahelyi kihívásainak világában?
Már magyarul is kapható a Mi című kötet.
Japán-Magyar kapcsolattörténet 1869-1913 (E-book)

Blogok, vélemények, olvasók írásai

Csütörtök este 6 óra, munka utáni bevásárlás, hatalmas sorok a kőbányai Sibrik Lidlben.
Átfógó, a teljes lakosságot célzó pénztárosképzést indítottak a kiskereskedelmi láncok Magyarországon.
Az első Samsung készülékem. Nem biztos, hogy a következő is ez a márka lesz.

Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek hírei

A Milestone Intézet idén is tanulmányi ösztöndíjat hirdet különösen rászoruló és/vagy roma tehetségek számára.
A Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány ( adószáma : 18154829-1-42) a 2021 évi SZJA 1 %-os adófelajánlások alapján 1,574,815 forint támogatást kapott folyó évben.
Az Árpád DSE kick-box szakosztálya szeptember 1-től várja a sportolni vágyókat.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech